Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 118 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 118 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.1 tr. 160 SGK, hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 119 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Cho hai ô chữ:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 119 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 119 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào những câu dưới đây: - Tây Âu và Trung Âu có nhiều vùng có mật độ dân số cao (các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

 • pic

  Câu 4 trang 120 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 120 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 54.3 tr.162 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:

Gửi bài