Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 40 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 40 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân, hậu quả của sự ô nhiễm không khí: Kết hợp với SGK và kiến thức đã học, hãy nêu các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.

 • pic

  Câu 2 trang 40 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 40 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 41 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 41 SBT địa 7, Hãy nối ô chữ bên trái với ô bên phải sao cho đúng:

 • pic

  Câu 4 trang 41 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 41 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Gửi bài