Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 132 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 132 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 12-Lược đồ các nước châu Âu( để trống) em hãy:

 • pic

  Câu 2 trang 133 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 133 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 133 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 133 sách bài tập Địa lí 7, Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn tỉ trọng hoạt động ngoại thương của Liên minh châu Âu so với thế giới.

 • pic

  Câu 4 trang 133 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 133 sách bài tập Địa lí 7, Tại sao nói: Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?

Gửi bài