Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 10 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 10 SBT địa 7, Hãy chọn một trong hai cụm từ: quang cảnh nông thôn, quang cảnh đô thị để điền vào ô trống trong các sơ đồ sau sao cho thích hợp:

 • pic

  Câu 2 trang 10 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 10 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Hãy cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 11 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 11 SBT địa 7, Dựa vào SGK, bài giảng của thầy cô giáo và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 11 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 11 SBT địa 7, Hãy điền kí hiệu thể hiện đúng vị trí của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới năm 2000 vào lược đồ dưới đây:

Gửi bài