Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 62 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 62 SBT địa 7, Quan sát hình 27.1 - Lược đồ phân bố lượng mưa châu Phi, tr.85 SGK, em hãy: Nhận xét về lượng mưa của châu Phi theo gợi ý dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 62 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 62 SBT địa 7, Trong các ý dưới đây, hãy đánh dấu x vào ô vuông ý không thuộc về đặc điểm khí hậu châu Phi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 63 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 63 SBT địa 7, Dựa vào hình 27.3 - Lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, tr.86 SGK, hãy hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 63 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 63 SBT địa 7, Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở câu đúng, chữ S vào ô vuông ở câu sai: Những khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

Gửi bài