Giải câu 4 trang 68 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 68 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn chính đang cản trở việc phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức xung đột tộc người - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài