Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 57 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 57 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học: Em hãy: a) Điền tên các lục địa vào hình 5

 • pic

  Câu 2 trang 58 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 58 SBT địa 7, Dựa vào hình 25.1-Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới (năm 2000), tr.80 SGK, kết hợp với bản đồ các nước trên thế giới, em hãy hoàn thành bảng dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 58 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 58 SBT địa 7, Hoàn thành các sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 59 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 59 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng thống kê ở bài tập 2, trang 81 SGK: a) Vẽ biểu đồ biểu diễn thu nhập bình quân đầu người của các nước trong bảng (theo thứ tự từ thấp lên cao). b) Sắp xếp các nước trong bảng thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển.

Gửi bài