Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 113 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 113 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 113 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 113 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 114 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 114 sách bài tập Địa lí 7, Chọn từ thích hợp ghi vào ô trống trong sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 114 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 114 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây:

Gửi bài