Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 82 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ, tr.110 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 82 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 82 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các thành chủng tộc người ở châu Mĩ

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 83 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ sự phân bố của các tộc người bản địa châu Mĩ và hoạt động kinh tế chính của họ:

 • pic

  Câu 4 trang 83 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 83 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối những ý ở cột A với những ý ở cột B để được những câu đúng

Gửi bài