Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 46 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 46 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 46 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 46 SBT địa 7, Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy: a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra (đới nóng). b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi (đới ôn hòa). c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 47 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 47 SBT địa 7, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời sai: Cách thích nghi của động vật với môi trường hoang mạc là:

 • pic

  Câu 4 trang 47 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 47 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 47 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 47 SBT địa 7, Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây: Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc. a) Đúng b) Sai

Gửi bài Gửi bài