Giải câu 1 trang 46 SBT địa 7

Giải câu 1 trang 46 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Đề bài

Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19: Môi trường hoang mạc
Gửi bài