Giải câu 4 trang 47 SBT địa 7

Giải câu 4 trang 47 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thích nghi của động, thực vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19: Môi trường hoang mạc
Gửi bài