Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 42 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 42 SBT địa 7, Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây: a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

 • pic

  Câu 2 trang 43 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 43 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 44 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 44 SBT địa 7, Hãy nối các ô chữ dưới đây bằng cách gạch nối để được một sơ đồ đúng về các kiểu rừng ở đới ôn hòa.

 • pic

  Câu 4 trang 44 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 44 SBT địa 7, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy: a) Nêu nguyên nhân của sự gia tăng lượng CO2 trong không khí. b) Kết hợp với vốn hiểu biết, nêu hậu quả của hiện tượng này và biện pháp khắc phục.

Gửi bài