Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 98 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 98 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 98 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 98 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho đúng:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 99 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 99 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Hãy giải thích tại sao kết quả của cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ lại hạn chế.

 • pic

  Câu 4 trang 99 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 99 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ sau:

Gửi bài