Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 38 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 38 SBT địa 7, Dựa vào câu dưới đây: "Hơn 75% dân cư dưới ôn hòa sống trong các đô thị" a, Vẽ biểu đồ hình tròn biểu diễn tỉ lệ dân số đô thị, dân số nông thôn của đới ôn hòa. b, Kết hợp với vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu nhận xét về mức độ đô thị hóa ở đới ôn hòa.

 • pic

  Câu 2 trang 38 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 38 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Hãy nêu sự hình thành của các chùm đô thị và các siêu đô thị lớn ở đới ôn hòa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 39 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 39 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 39 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 39 SBT địa 7, Em hãy nối các ô chữ và điền tiếp vào những ô còn trống để hoàn chỉnh sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 5 trang 39 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 39 SBT địa 7, Nêu các cách giải quyết những vấn đề xã hội trong các đô thị ở đới ôn hòa.

Gửi bài