Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 96 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 96 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Em hãy giải thích vì sao người lai lại chiếm tỉ lệ lớn trong thành phần dân tộc ở Trung và Nam Mĩ.

 • pic

  Câu 2 trang 97 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 97 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 43.1 tr.132 SGK, em hãy:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 97 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 97 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những khó khăn do quá trình đô thị hóa quá nhanh ở Trung và Nam Mĩ trong khi kinh tế ở đây còn chậm phát triển.

Gửi bài