Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 60 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 60 SBT địa 7, Dựa vào hình 26.1, tr.83 trong SGK: Em hãy: a) Ghi lên lược đồ tên những biển và đại dương tiếp giáp với châu Phi.

 • pic

  Câu 2 trang 61 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 61 SBT địa 7, Ghi trên hình 6 tên các con sông lớn : các khối núi, các dãy núi lớn, các bồn địa, các sơn nguyên, các hồ lớn ở châu Phi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 61 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 61 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 4 trang 62 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 62 SBT địa 7, Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình châu Phi đối với sản xuất nông nghiệp.

Gửi bài