Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 123 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 123 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 56.1 - Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu, tr. 168 SGK và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 123 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 123 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 124 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 124 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK và bài giảng của thầy cô giáo, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây:

Gửi bài