Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 71 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 71 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 71 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 71 SBT địa 7, Hoàn thành các sơ đồ dưới đây: xuất khẩu, nhập khẩu của các nước châu Phi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 72 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 72 SBT địa 7, Qua sơ đồ và biểu đồ dưới đây: Hãy rút ra kết luận chung về nền kinh tế châu Phi.

 • pic

  Câu 4 trang 72 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 72 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây: Em hãy : a) Nêu nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở châu Phi.

Gửi bài