Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 8 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 8 SBT địa 7, Em hãy nối ô chữ 1, 2 với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng:

 • pic

  Câu 2 trang 8 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 8 SBT địa 7, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011. b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu nhận xét.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 9 SBT địa 7

  Nối các ô chữ ở cột A, cột B và cột C sao cho đúng

Gửi bài