Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 120 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 120 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 121 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 121 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ về ngành kinh tế nông nghiệp ở châu Âu.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 121 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 121 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 122 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 122 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

Gửi bài