Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 80 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 80 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 32.1 - Lược đồ ba khu vực châu Phi, tr.100 SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 80 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 34.1 - Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000), tr.107 SGK.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 80 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 80 sách bài tập Địa lí 7, Từ bảng ở câu 1, hãy nêu nhận xét theo gợi ý cụ thể dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 81 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 81 sách bài tập Địa lí 7, So sánh đặc điểm nền kinh tế của ba khu vực châu Phi bằng cách hoàn thành sơ đồ sau:

Gửi bài