Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 54 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 54 SBT địa 7, Dựa vào SGK và vốn hiểu biết: a) Hãy tính nhiệt độ của điểm A và B trong hình 3. b) Nêu sự thay đổi của nhiệt độ nói riêng và của khí hậu nói chung theo độ cao.

 • pic

  Câu 2 trang 55 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 55 SBT địa 7, Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 55 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 55 SBT địa 7, Với các ô chữ dưới đây: a) Hãy điền cụm từ thích hợp vào ô để trống và sắp xếp các ô chữ theo trình tự đúng để chỉ sự thay đổi của thảm thực vật từ vĩ độ thấp (Xích đạo) đến vĩ độ cao (cực)

 • pic

  Câu 4 trang 56 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 56 SBT địa 7, Hãy tìm cụm từ, ghi vào ô trống trong sơ đồ sau:

Gửi bài