Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 51 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 51 SBT địa 7, Hãy điền nội dung vào các ô còn trống trong sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 52 SBT địa 7

  Dựa vào sơ đồ dưới đây :

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 52 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 52 SBT địa 7, Hoàn thành tiếp sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 53 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 53 SBT địa 7, Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng. a) Cá voi và các loài thú có lông quý (1), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), săn bắn (4), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5). b) Thiếu nhân lực (1), là (2), bảo vệ các loài động vật (3), và giải quyết sự (4), có nguy cơ tuyệt chủng (5), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7).

Gửi bài