Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 75 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 75 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 75 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 75 sách bài tập Địa lí 7, Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 76 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 76 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 76 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây và cho nhận xét:

Gửi bài