Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 107 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 107 sách bài tập Địa lí 7, Căn cứ vào bảng số liệu tr.147 SGK, em hãy:

 • pic

  Câu 2 trang 108 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 108 sách bài tập Địa lí 7, Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 108 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 108 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 4 trang 108 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 108 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu thống kê tr.148 SGK, em hãy:

Gửi bài