Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 68 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 68 SBT địa 7, Dựa vào sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 2 trang 69 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 69 SBT địa 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 69 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 69 SBT địa 7, Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng: Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là:

 • pic

  Câu 4 trang 70 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 70 SBT địa 7, Dựa vào SGK và kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • pic

  Câu 5 trang 70 SBT địa 7

  Giải câu 5 trang 70 SBT địa 7, Qua sơ đồ dưới đây:Em hãy: Kết hợp với SGK và vốn hiểu biết, nêu nhận xét khái quát về công nghiệp châu Phi và nguyên nhân làm cho công nghiệp châu Phi kém phát triển.

Gửi bài