Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 91 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 91 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào các hình 39.1, tr.122 và 40.1, tr.125, SGK em hãy thể hiện các nội dung dưới đây trên hình 8.

 • pic

  Câu 2 trang 92 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 92 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào các hình 39.1 và 40.1 tr.125 SGK:

 • Quảng cáo

Gửi bài