Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 93 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 93 sách bài tập Địa lí 7, Quan sát hình 41.1-Lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mĩ, tr.126 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu diện tích, giới hạn lãnh thổ của khu vực Trung và Nam Mĩ theo gợi ý cụ thể sau:

 • pic

  Câu 2 trang 93 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 93 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 93 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 93 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 41.1 tr.126 SGK, em hãy thể hiện các nội dung dưới đây lên hình 10:

 • pic

  Câu 4 trang 94 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 94 sách bài tập Địa lí 7, Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc phát triển nền kinh tế?

Gửi bài