Toán lớp 5 Bài 45. Hình thang - SGK chân trời sáng tạo

Trong hình dưới đây, hình nào là hình thang? Xác định vị trí điểm C để có hình thang ABCD, biết: Quan sát hình thang MNPQ. - Hình thang này có mấy góc vuông? - Nêu tên cạnh bên vuông góc với hai đáy. Ghép hai mảnh bìa ở hình bên để được: a) Một hình thang. b) Một hình tam giác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 94 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Trong hình dưới đây, hình nào là hình thang?

 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

 

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy: Hình 1, Hình 2, Hình 4, Hình 5 là hình thang.

 

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 95 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Xác định vị trí điểm C để có hình thang ABCD, biết:

 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

a) Điểm C ở vị trí sao cho AB song song với CD

b) Điểm C ở vị trí sao cho AD song song với BC

 

Lời giải chi tiết:

Ta có thể xác định vị trí điểm C để có hình thang ABCD như sau:

 

Thực hành Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 95 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Quan sát hình thang MNPQ.

- Hình thang này có mấy góc vuông?

- Nêu tên cạnh bên vuông góc với hai đáy.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

 

Lời giải chi tiết:

- Hình thang có 2 góc vuông.

- Cạnh bên MQ vuông góc với hai đáy MN và QP.

 

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 95 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Ghép hai mảnh bìa ở hình bên để được:

a) Một hình thang.

b) Một hình tam giác.

 

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất về hình tam giác, hình thang.

 

Lời giải chi tiết:

Ta có thể ghép như sau:

a) Một hình thang.

b) Một hình tam giác.

 

Hoạt động thực tế

Trả lời câu hỏi Hoạt động thực tế trang 95 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình thang.

 

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất về hình thang.

 

Lời giải chi tiết:

Trong thực tế những hình ảnh có dạng hình thang là: cái thang, mặt túi xách, túi đựng bỏng ngô, ...

 

 • Toán lớp 5 Bài 46. Diện tích hình thang - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h. Lâm ghép bốn miếng bìa hình thang để tạo thành một khung tranh (xem hình bên). Mỗi miếng bìa có độ dài hai đáy là 30 cm và 50 cm, chiều cao là 10 cm. Tính diện tích khung tranh. Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m.

 • Toán lớp 5 Bài 47. Đường tròn, hình tròn- SGK chân trời sáng tạo

  Với mỗi đường tròn dưới đây, nói theo mẫu: Số đo?

 • Toán lớp 5 Bài 48. Chu vi hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d. a) d = 3 m b) d = 4,2 dm Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r. a) r = 36 mm b) r = 0,7 cm Đề bài Tính chu vi của các hình tròn sau: Đề bài Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu? Đề bài Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

 • Toán lớp 5 Bài 49. Diện tích hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích hình tròn biết bán kính r. a) r = 5 dm b) r = 0,3 cm c) r = $frac{1}{2}$m Tính diện tích hình tròn biết đường kính d. a) d = 8 cm b) d = 0,4 dm c) d = $frac{6}{5}$m Tính diện tích của các hình tròn sau: Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu. Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Em làm được những gì?- SGK chân trời sáng tạo

  Quan sát hình bên. a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp. - Tam giác ABC là tam giác .?. - Tam giác ABH là tam giác .?. - Tam giác ADC là tam giác .?. b) Bằng nhau hay không bằng nhau? Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?. c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không? Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên. - Hình tròn lớn có đường kính 7

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close