Toán lớp 5 Bài 49. Diện tích hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

Tính diện tích hình tròn biết bán kính r. a) r = 5 dm b) r = 0,3 cm c) r = $frac{1}{2}$m Tính diện tích hình tròn biết đường kính d. a) d = 8 cm b) d = 0,4 dm c) d = $frac{6}{5}$m Tính diện tích của các hình tròn sau: Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu. Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 103 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích hình tròn biết bán kính r.

a) r = 5 dm

b) r = 0,3 cm

c) r = $\frac{1}{2}$m

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy độ dài bán kính nhân với chính nó rồi nhân với số 3,14.

$S = r \times r \times 3,14$

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (dm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

0,3 x 0,3 x 3,14 = 0,2826 (cm2)

c) Diện tích của hình tròn là:

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 3,14 = 0,785$(m2)

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 103 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích hình tròn biết đường kính d.

a) d = 8 cm

b) d = 0,4 dm

c) d = $\frac{6}{5}$m

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy độ dài bán kính nhân với chính nó rồi nhân với số 3,14.

$S = r \times r \times 3,14$mà $r = \frac{d}{2}$nên $S = \frac{d}{2} \times \frac{d}{2} \times 3,14$

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn là:

$\frac{8}{2} \times \frac{8}{2} \times 3,14 = 50,24$ (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

$\frac{{0,4}}{2} \times \frac{{0,4}}{2} \times 3,14 = 0,1256$ (dm2)

c) Diện tích của hình tròn là:

$\left( {\frac{6}{5}:2} \right) \times \left( {\frac{6}{5}:2} \right) \times 3,14 = 1,1304$(m2)

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 103 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích của các hình tròn sau:

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy độ dài bán kính nhân với chính nó rồi nhân với số 3,14.

a) $S = r \times r \times 3,14$

b) $r = \frac{d}{2}$nên $S = \frac{d}{2} \times \frac{d}{2} \times 3,14$

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của hình tròn là:

$6 \times 6 \times 3,14 = 113,04$ (cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

$\frac{2}{2} \times \frac{2}{2} \times 3,14 = 3,14$ (dm2)

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 104 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số đo?

Phương pháp giải:

$C = r \times 2 \times 3,14$;$S = r \times r \times 3,14$

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 104 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một chiếc bàn gồm hai mặt hình tròn xếp chồng lên nhau (xem hình). Hình tròn nhỏ có bán kính 2 dm, hình tròn lớn có bán kính 6 dm. Tính diện tích phần không bị che của hình tròn lớn.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích phần không bị che của hình tròn lớn = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tròn bé là:

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

Diện tích hình tròn lớn là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (dm2)

Diện tích phần không bị che của hình tròn lớn là:

113,04 – 12,56 = 100,48 (dm2)

Đáp số: 100,48 dm2.

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 104 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

Phương pháp giải:

- Độ dài cạnh hình vuông = đường kính hình tròn = 2 x bán kính hình tròn

- Tính diện tích phần tô màu = diện tích hình vuông – diện tích hình tròn

Lời giải chi tiết:

Vì độ dài cạnh hình vuông bằng đường kính hình tròn nên:

Cạnh hình vuông dài là:

5 x 2 = 10 (cm)

Diện tích hình vuông là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích hình tròn là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

Diện tích phần tô màu là:

100 – 78,5 = 21,5 (cm2)

Đáp số: 21,5 cm2.

Luyện tập Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 104 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Hình tròn bên được chia thành 5 phần bằng nhau.

a) Diện tích hình tròn gấp 4 lần diện tích phần tô màu.

b) Diện tích phần tô màu bằng $\frac{1}{5}$diện tích hình tròn.

c) Diện tích phần tô màu bằng 0,4 diện tích hình tròn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và dựa vào mối liên hệ giữa diện tích và tỉ lệ giữa các phần.

Lời giải chi tiết:

Vì Hình tròn bên được chia thành 5 phần bằng nhau mà diện tích phần tô màu chiếm 2 phần nên diện tích phần tô màu bằng $\frac{2}{5}$ diện tích hình tròn hay diện tích phần tô màu bằng 0,4 diện tích hình tròn.

Vậy:

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 104 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh các em học sinh lớp 5. Theo em, diện tích bề mặt sân khấu hình tròn dưới đây khoảng bao nhiêu mét vuông? (Làm trò số đo bán kính theo đơn vị mét đến hàng đơn vị).

Phương pháp giải:

Chiều cao đạt chuẩn của học sinh lớp 5 là 1,38 m.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình ta có: Bán kính hình tròn bằng 2 lần chiều dài sải tay.

Mà chiều dài sải tay bằng số đo chiều cao bằng 1,38 m.

Vậy bán kính hình tròn là:

1,38 x 2 = 2,76 (m)

Làm trò số đo bán kính theo đơn vị mét đến hàng đơn vị ta được số 3 m.

Vậy diện tích bề mặt sân khấu hình tròn là:

3 x 3 x 3,14 = 28,26 (m2)

Đáp số: 28,26 m2.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Em làm được những gì?- SGK chân trời sáng tạo

  Quan sát hình bên. a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp. - Tam giác ABC là tam giác .?. - Tam giác ABH là tam giác .?. - Tam giác ADC là tam giác .?. b) Bằng nhau hay không bằng nhau? Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?. c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không? Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên. - Hình tròn lớn có đường kính 7

 • Toán lớp 5 Bài 51. Thực hành và trải nghiệm - SGK chân trời sáng tạo

  Tính tiền mua sơn để trang trí. Để chuẩn bị cho lễ hội, người ta dự định dùng sơn vẽ trang trí một bức tường và sử dụng hình A làm bản vẽ với tỉ lệ (frac{1}{{60}}). a) Kích thước (chiều dài, chiều rộng) thật của hình trang trí trên bức tường là bao nhiêu mét? b) Trung bình, để sơn mỗi mét vuông tường cần 50 000 đồng mua sơn. Hỏi trang trí xong bức tường thì cần bao nhiêu tiền mua sơn?

 • Toán lớp 5 Bài 48. Chu vi hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d. a) d = 3 m b) d = 4,2 dm Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r. a) r = 36 mm b) r = 0,7 cm Đề bài Tính chu vi của các hình tròn sau: Đề bài Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu? Đề bài Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

 • Toán lớp 5 Bài 47. Đường tròn, hình tròn- SGK chân trời sáng tạo

  Với mỗi đường tròn dưới đây, nói theo mẫu: Số đo?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Diện tích hình thang - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h. Lâm ghép bốn miếng bìa hình thang để tạo thành một khung tranh (xem hình bên). Mỗi miếng bìa có độ dài hai đáy là 30 cm và 50 cm, chiều cao là 10 cm. Tính diện tích khung tranh. Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close