Toán lớp 5 trang 84 - Chia một số thập phân cho một số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 3,36 : 0,8 b) 7,75 : 2,5 c) 0,255 : 0,06 d) 2,87 : 0,35 Mỗi bước nhảy của một con thỏ được 0,52 m. Hỏi con thỏ đó cần nhảy bao nhiêu bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 84 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 3,36 : 0,8

b) 7,75 : 2,5

c) 0,255 : 0,06

d) 2,87 : 0,35

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 84 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Mỗi bước nhảy của một con thỏ được 0,52 m. Hỏi con thỏ đó cần nhảy bao nhiêu bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m?

Phương pháp giải:

- Tính số bước nhảy để di chuyển hết quãng đường 7,8 m  = quãng đường : độ dài mỗi bước nhảy

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bước nhảy: 0,52 m

Quãng đường 7,8 m : .?. bước

Bài giải

Con thỏ đó cần nhảy số bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m là:

7,8 : 0,52 = 15 (bước)

Đáp số: 15 bước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close