Toán lớp 5 Bài 55. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất - SGK chân trời sáng tạo

Tìm hiểu về khối lượng cặp sách của một bạn học sinh trong 5 ngày học. a) Đọc khối lượng cặp sách của bạn học sinh theo các ngày trong tuần. b) Dựa vào biểu đồ, cho biết ngày nào cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nặng nhất, ngày nào nhẹ nhất. c) Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? d) Nếu bạn học sinh cân nặng 37,5 kg thì vào những ngày nào, khối lượng cặp sách vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó? Ngọc ném bóng liên tiếp nhiều lần về phía r

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 116 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu về khối lượng cặp sách của một bạn học sinh trong 5 ngày học.

a) Đọc khối lượng cặp sách của bạn học sinh theo các ngày trong tuần.

b) Dựa vào biểu đồ, cho biết ngày nào cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nặng nhất, ngày nào nhẹ nhất.

c) Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

d) Nếu bạn học sinh cân nặng 37,5 kg thì vào những ngày nào, khối lượng cặp sách vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong biểu đồ, để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Thứ Hai cặp sách cân nặng 3,25 kg.

Thứ Ba cặp sách cân nặng 4,5 kg.

Thứ Tư cặp sách cân nặng 4 kg.

Thứ Năm cặp sách cân nặng 3,75 kg.

Thứ Sáu cặp sách cân nặng 3 kg.

b) – Thứ Ba cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nặng nhất.

– Thứ Sáu cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nhẹ nhất.

c) Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng số ki-lô-gam là:

(3,25 + 4,5 + 4 + 3,75 + 3) : 5 = 18,5 (kg)

d) 0,1 hay \(\frac{1}{{10}}\) khối lượng cơ thể của bạn đó là:

37,5 : 10 = 3,75 (kg)

Vậy nếu bạn học sinh cân nặng 37,5 kg thì vào những ngày thứ Ba, thứ Tư thì khối lượng cặp sách vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 116 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Ngọc ném bóng liên tiếp nhiều lần về phía rổ. Dưới đây là bảng kết quả kiểm đếm và ghi chép số lần Ngọc ném bóng vào rổ và không vào rổ.

a) Ngọc đã ném bóng tất cả bao nhiêu lần?

b) Viết tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số lần ném.

c) Viết tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là \(\frac{a}{b}\)(b khác 0).

Lời giải chi tiết:

a) Ngọc đã ném bóng tất cả số lần là:

6 + 14 = 20 (lần)

b) Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số lần ném là \(\frac{6}{{20}}\)

c) Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ là \(\frac{6}{{14}}\)

  • Toán lớp 5 Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường - SGK chân trời sáng tạo

    Câu nào đúng, câu nào sai? a) Mỗi hình tam giác chỉ có một đường cao. b) Hai đáy của hình thang song song với nhau. c) Các bán kính của một hình tròn dài bằng nhau. Nêu tên các hình tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều trong các hình dưới đây Thay .?. bằng công thức phù hợp. a) Hình tam giác có S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao. Một bồn hoa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau để trồng hai loại hoa (xem hình). Bản vẽ của bồn hoa ở hình bên có tỉ lệ

  • Toán lớp 5 Bài 52. Ôn tập số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

    Chọn ý trả lời đúng nhất. Cả hai bình ở hình bên chứa bao nhiêu lít nước? A. (1frac{5}{{10}})l B. (frac{{15}}{{10}})l C. 1,5l D. Cả ba ý trên đều đúng. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và cho biết mỗi chữ số của các số đó thuộc hàng nào. a) 6,37 b) 0,945 >, <, = a) 4,790 .?. 4,79 b) 82,5 .?. 82,49 c) 22,36 .?. 223,6

  • Toán lớp 5 Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

    Đặt tính rồi tính. a) 25,62 + 3,48 7,905 + 83,16 b) 30,3 – 5,7 91 – 44,5 Tính bằng cách thuận tiện. a) 17,8 + 8,53 + 1,47 + 82,2 b) 63,4 + 3,66 + 36,6 + 6,34 a) 0,5 + .?. = 1 b) .?. – 0,25 = 1 c) 1 - .?. = 0,125 Trò chơi Mỗi bạn tìm ba số thích hợp để thay vào .?. Bạn nào tìm đúng số và nhanh nhất thì thắng cuộc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close