Toán lớp 5 trang 54 - Số thập phân bằng nhau - SGK chân trời sáng tạo

Viết các số thập phân dưới dạng gọn hơn. a) 5,400 ... Thêm hoặc bớt các chữ số 0 thích hợp để phần thập phân của mỗi cặp số sau có số chữ số bằng nhau. a) 3,16 và 2,4 Tìm các cặp số thập phân bằng nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 54 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết các số thập phân dưới dạng gọn hơn.

Phương pháp giải:

Nếu viết thêm (hoặc bỏ bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 5,400 = 5,4                                                    

b) 21,070 = 21,07

c) 0,08000 = 0,08                                                

d) 100,0010 = 100,001

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 54 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Thêm hoặc bớt các chữ số 0 thích hợp để phần thập phân của mỗi cặp số sau có số chữ số bằng nhau.

a) 3,16 và 2,4                   

b) 42,5 và 0,955

c) 73 và 6,72

d) 0,100 và 2,40

Phương pháp giải:

Nếu viết thêm (hoặc bỏ bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 2,4 = 2,40 ta được cặp số 3,16 và 2,40                             

b) 42,5 = 42,500 ta được cặp số 42,500 và 0,955

c) 73 = 73,00 ta được cặp số 73,00 và 6,72

d) 0,100 = 0,1 ;  2,40 = 2,4 ta được cặp số 0,1 và 2,4

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 54 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tìm các cặp số thập phân bằng nhau.

Phương pháp giải:

Nếu viết thêm (hoặc bỏ bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 54 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trong các số đo dưới đây, các số đo nào bằng nhau?

20,7 kg;       2,070 kg;        20,700 kg;            20,70 kg

Phương pháp giải:

Nếu viết thêm (hoặc bỏ bớt) chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng số đó.

Lời giải chi tiết:

Các số đo bằng nhau là:

20,7 kg = 20,70 kg = 20,700 kg

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close