Toán lớp 5 Bài 86. Em làm được những gì - SGK chân trời sáng tạo

Thay .?. bằng các từ thích hợp. Số do? Một con ngựa chạy với vận tốc 45 km/giờ và về đích sau 20 phút. Hỏi quãng đường đua đó dài bao nhiêu ki-lô-mét? Một con chim bồ câu bay quãng đường dài 48 km trong 24 phút. Tính thời gian một quả bóng bay với vận tốc 25 m/giây trên quãng đường dài 22,5 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Thay .?. bằng các từ thích hợp.

a) Muốn tính quãng đường, ta lấy vận tốc .?. thời gian.

b) Muốn tính thời gian, ta lấy độ dài quãng đường.?. vận tốc.

c) Muốn tính vận tốc, ta lấy độ dài quãng đường.?. thời gian.

Phương pháp giải:

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm

Lời giải chi tiết:

a) Muốn tính quãng đường, ta lấy vận tốc nhân thời gian.

b) Muốn tính thời gian, ta lấy độ dài quãng đường chia vận tốc.

c) Muốn tính vận tốc, ta lấy độ dài quãng đường chia thời gian.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số đo?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

s = v x t

t = s : v

v = s : t

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một con ngựa chạy với vận tốc 45 km/giờ và về đích sau 20 phút. Hỏi quãng đường đua đó dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Quãng đường = vận tốc x thời gian

Lời giải chi tiết:

Đổi 20 phút = $\frac{1}{3}$ giờ

Quãng đường đua đó dài là:

45 x $\frac{1}{3}$ = 15 (km)

Đáp số: 15 km

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một con chim bồ câu bay quãng đường dài 48 km trong 24 phút. Hỏi vận tốc của con chim đó là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ?

Phương pháp giải:

Vận tốc = quãng đường : thời gian

Lời giải chi tiết:

Đối 24 phút = 0,4 giờ

Vận tốc của con chim đó là:

48 : 0,4 = 120 (km/giờ)

Đáp số: 120 km/giờ

Luyện tập Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính thời gian một quả bóng bay với vận tốc 25 m/giây trên quãng đường dài 22,5 m.

Phương pháp giải:

Thời gian = quãng đường : vận tốc

Lời giải chi tiết:

Thời gian một quả bóng bay là:

22,5 : 25 = 0,9 (giây)

Đáp số: 0,9 giây

Luyện tập Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một chiếc lá trôi trên dòng nước trong 1 phút thì được quãng đường dài 150 m. Hỏi vận tốc dòng nước là bao nhiêu mét trên giây?

Phương pháp giải:

Vận tốc = quãng đường : thời gian

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 phút = 60 giây

Vận tốc dòng nước là:

150 : 60 = 2,5 (m/giây)

Đáp số: 2,5 m/giây

Luyện tập Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 trang 68 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Đường từ nhà Ly đến cổng làng dài 1,2 km. Ly chạy từ nhà đến cổng làng với vận tốc 8 km/giờ rồi đi bộ theo con đường đó để về nhà với vận tốc 4 km/giờ.

Nếu Ly xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút thì khi về đến nhà, đồng hồ chỉ .?. giờ .?. phút

Phương pháp giải:

- Tính thời gian Ly chạy từ nhà đến cổng làng

- Tính thời gian Ly đi từ cổng làng về nhà

- Tính tổng thời gian đi và về

- Tính nếu Ly xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút thì khi về đến nhà là lúc mấy giờ

Lời giải chi tiết:

Thời gian Ly chạy từ nhà đến cổng làng là:

1,2 : 8 = 0,15 (giờ)

Thời gian Ly đi từ cổng làng về nhà là:

1,2 : 4 = 0,3 (giờ)

Tổng thời gian đi và về là:

0,15 + 0,3 = 0,45 (giờ) = 27 phút

Nếu Ly xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút thì khi về đến nhà là:

6 giờ 45 phút  +  27 phút = 6 giờ 72 phút = 7 giờ 12 phút

Vậy nếu Ly xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút thì khi về đến nhà, đồng hồ chỉ 7 giờ 12 phút

Luyện tập Câu 8

Trả lời câu hỏi 8 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quãng đường từ thành phố A đến thành phố B dài 162 km. Một xe máy xuất phát từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 48 km/giờ để đi đến B.

a) Hỏi lúc 9 giờ xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Để đi hết quãng đường còn lại trong 1,5 giờ thì xe máy phải di chuyển với vận tốc bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ?

Phương pháp giải:

a) 

- Tính thời gian đã trôi qua từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ

- Tính quãng đường đã đi

- Tính lúc 9 giờ xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét

b) Tính để đi hết quãng đường còn lại trong 1,5 giờ thì xe máy phải di chuyển với vận tốc bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ

Lời giải chi tiết:

a) Thời gian đã trôi qua từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ là:

9 – 7 = 2 (giờ)

Quãng đường đã đi là:

48 x 2 = 96 (km)

Lúc 9 giờ xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:

162 – 96 = 66 (km)

b) Để đi hết quãng đường còn lại trong 1,5 giờ thì xe máy phải di chuyển với vận tốc là:

66 : 1,5 = 44 (km/giờ)

Đáp số: a) 66 km

b) 44 km/giờ

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Một chú ếch con leo lên một cây cọc cao 1 m. Cứ mỗi phút chú ếch leo lên được 40 cm nhưng lại bị tụt xuống 30 cm. Vậy sau khoảng .?. phút, chú ếch sẽ lên tới đỉnh cây cọc.

Phương pháp giải:

- Đổi mét sang xăng-ti-mét

- Tính mỗi phút chú ếch leo lên được

- Tính thời gian chú ếch sẽ leo lên tới đỉnh cây cọc

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 m = 100 cm

Mỗi phút chú ếch leo lên được là:

40 – 30 = 10 (cm)

Thời gian chú ếch sẽ leo lên tới đỉnh cây cọc là:

100 : 10 = 10 (phút)

Vậy sau khoảng 10 phút, chú ếch sẽ lên tới đỉnh cây cọc.

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh, đọc các nội dung sau đây.

Dưới đây là hình ảnh đồng hồ đo tốc độ của xe. Trên mỗi đồng hồ, kim màu đỏ chỉ vào vạch số báo vận tốc của xe theo đơn vị km/giờ.

Có ba xe đang di chuyển trong khu vực có biển báo trên. Xe nào không vi phạm luật giao thông?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Xe A đi với vận tốc 50 km/giờ

Xe B đi với vận tốc 39 km/giờ

Xe C đi với vận tốc 40 km/giờ

Vậy xe B, C không vi phạm luật giao thông

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close