Toán lớp 5 Bài 48. Chu vi hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d. a) d = 3 m b) d = 4,2 dm Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r. a) r = 36 mm b) r = 0,7 cm Đề bài Tính chu vi của các hình tròn sau: Đề bài Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu? Đề bài Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của hình tròn biết đường kính d.

a) d = 3 m

b) d = 4,2 dm

c) d = \(\frac{{3}}{{4}}\) cm

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy độ dài của đường kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn là:

3 x 3,14 = 9,42 (m)

b) Chu vi của hình tròn là:

4,2 x 3,14 = 13,188 (dm)

c) Chu vi của hình tròn là:

\(\frac{{3}}{{4}}\) x 3,14 = 2,355 (cm)

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của hình tròn biết bán kính r.

a) r = 36 mm

b) r = 0,7 cm

c) r = \(\frac{{1}}{{2}}\) m

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy độ dài của bán kính nhân với 2 rồi nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn là:

36 x 2 x 3,14 = 226,08 (mm)

b) Chu vi của hình tròn là:

0,7 x 2 x 3,14 = 4,396 (cm)

c) Chu vi của hình tròn là:

\(\frac{{1}}{{2}}\) x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của các hình tròn sau:

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

C = d x 3,14; C = r x 2 x 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn là:

4,5 x 2 x 3,14 = 28,26 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là:

7,8 x 3,14 = 24,492 (cm)

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Vành của chiếc nón lá có dạng đường tròn. Hỏi một nón lá có đường kính vành nón là 40 cm thì độ dài vành nón là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Độ dài vành nón chính là chu vi của hình tròn đường kính 40 cm.

Lời giải chi tiết:

Độ dài vành nón là:

40 x 3,14 = 125,6 (cm)

Đáp số: 125,6 cm

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một sợi dây thép được sử dụng để làm một cái khung như hình bên. Biết độ dài đường kính của hai hình tròn là 0,6 m và 0,9 m. Tính độ dài sợi dây thép đó.

Phương pháp giải:

- Độ dài sợi dây thép = chu vi hình tròn bé + chu vi hình tròn lớn + 2 x độ dài đường kính lớn

- Hay Độ dài sợi dây thép = chu vi hình tròn bé + chu vi hình tròn lớn + 2 x độ dài đường kính lớn

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tròn bé là:

0,6 x 3,14 = 1,884 (m)

Chu vi hình tròn lớn là:

0,9 x 3,14 = 2,826 (m)

Độ dài sợi dây thép là:

1,884 + 2,826 + 2 x 0,9 = 6,51 (m)

Đáp số: 6,51 m.

Vui học

Trả lời câu Vui học trang 102 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,4 m.

a) Chu vi của bánh xe đó là .?. m.

b) Chú hề sẽ đi được .?. m nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 000 vòng.

Phương pháp giải:

a) Chu vi bánh xe = chu vi hình tròn. C = d x 3,14

b) Quãng đường bánh xe lăn một vòng chính là chu vi của bánh xe.

Quãng đường xe đạp đi được nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 000 vòng bằng chu vi bánh xe  nhân với 1 000.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của bánh xe đó là:

0,4 x 3,14 = 1,256 (m)

b) Chú hề sẽ đi được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 000 vòng là:

1,256 x 1000 = 1256 (mét)

Vậy a) Chu vi của bánh xe đó là 1,256 m.

b) Chú hề sẽ đi được 1256 m nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1 000 vòng.

 • Toán lớp 5 Bài 49. Diện tích hình tròn - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích hình tròn biết bán kính r. a) r = 5 dm b) r = 0,3 cm c) r = $frac{1}{2}$m Tính diện tích hình tròn biết đường kính d. a) d = 8 cm b) d = 0,4 dm c) d = $frac{6}{5}$m Tính diện tích của các hình tròn sau: Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu. Hình bên là một hình tròn có bán kính 5 cm nằm trong một hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.

 • Toán lớp 5 Bài 50. Em làm được những gì?- SGK chân trời sáng tạo

  Quan sát hình bên. a) Chọn từ vuông, nhọn hay tù để thay vào .?. cho thích hợp. - Tam giác ABC là tam giác .?. - Tam giác ABH là tam giác .?. - Tam giác ADC là tam giác .?. b) Bằng nhau hay không bằng nhau? Các tam giác ABH, AHD, ADC có diện tích .?. c) Biết BC = 4,5 cm; AH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Ở hình bên, tam giác STV được ghép bởi bốn hình tam giác đều. Tam giác STV có là tam giác đều không? Quan sát biển báo giao thông tròn ở hình bên. - Hình tròn lớn có đường kính 7

 • Toán lớp 5 Bài 51. Thực hành và trải nghiệm - SGK chân trời sáng tạo

  Tính tiền mua sơn để trang trí. Để chuẩn bị cho lễ hội, người ta dự định dùng sơn vẽ trang trí một bức tường và sử dụng hình A làm bản vẽ với tỉ lệ (frac{1}{{60}}). a) Kích thước (chiều dài, chiều rộng) thật của hình trang trí trên bức tường là bao nhiêu mét? b) Trung bình, để sơn mỗi mét vuông tường cần 50 000 đồng mua sơn. Hỏi trang trí xong bức tường thì cần bao nhiêu tiền mua sơn?

 • Toán lớp 5 Bài 47. Đường tròn, hình tròn- SGK chân trời sáng tạo

  Với mỗi đường tròn dưới đây, nói theo mẫu: Số đo?

 • Toán lớp 5 Bài 46. Diện tích hình thang - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích mỗi hình thang sau: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h. Lâm ghép bốn miếng bìa hình thang để tạo thành một khung tranh (xem hình bên). Mỗi miếng bìa có độ dài hai đáy là 30 cm và 50 cm, chiều cao là 10 cm. Tính diện tích khung tranh. Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close