Toán lớp 5 Bài 68. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán). Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 33 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Phương pháp giải:

Diện tích toàn phần của hình lập phương = diện tích một mặt của hình lập phương x 6

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) là:

5 x 5 x 6 = 150 (dm2)

Đáp số: 150 dm2

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 33 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán).

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích xung quanh của bể cá = (chiều dài + chiều rộng) x 2 x chiều cao

Bước 2: Diện tích đáy bể = chiều dài x chiều rộng

Bước 3: Diện tích kính làm bể cá = diện tích xung quanh + diện tích đáy

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của bể cá là:

(2,5 + 1) x  2 x 0,8 = 5,6 (m2)

Diện tích đáy bể là:

2,5 x 1 = 2,5 (m2)

Diện tích kính làm bể cá là:

5,6 + 2,5 = 8,1 (m2)

Đáp số: 8,1 m2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 33 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Hòa dự định cắt ra từ một tấm bìa hình chữ nhật để được một hình (xem hình bên), sau đó gấp hình này lại làm một chiếc hộp có nắp dạng hình lập phương cạnh 0,5 m. Tấm bìa hình chữ nhật đó phải có chiều dài ít nhất là .?. m và chiều rộng ít nhất là .?. m.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Vì chiều dài tấm bìa hình chữ nhật bằng 4 lần cạnh hình lập phương

  Chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật bằng 3 lần cạnh hình lập phương

- Vậy chiều dài hình chữ nhật là: 4 x 0,5 = 2 (m)

   Chiều rộng hình chữ nhật là: 3 x 0,5 = 1,5 (m)

- Vậy tấm bìa hình chữ nhật đó phải có chiều dài ít nhất là 2 m và chiều rộng ít nhất là 1,5 m

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 33 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hình hộp chữ nhật có ba kích thước.

b) 6 mặt của hình lập phương là các hình vuông có cạnh dài bằng nhau.

c) 6 mặt của hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật bằng nhau.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

Thử thách

Trả lời câu hỏi Thử thách trang 33 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, giải thích tại sao diện tích toàn phần của hình A và hình B bằng nhau.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Diện tích toàn phần của hình A và hình B bằng nhau vì hình A và hình B đều có cùng kích thước.

 • Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

  Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close