Toán lớp 5 trang 66 - Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

Chọn các đơn vị đo và mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề thích hợp. Thay .?. bằng số thập phân thích hợp. Chọn ý trả lời đúng. a) 1 m = ? km, 1g = ? kg, 1 Số thích hợp điền vào .?. là:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 66 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chọn các đơn vị đo và mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề thích hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa hai đơn vị liền kề đã học và nối các ô tương ứng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 66 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1 mm = \(\frac{1}{{1000}}\) m

1 cm =  \(\frac{1}{{100}}\) m

1 dm2 = \(\frac{1}{{100}}\)m2

1 cm2 = \(\frac{1}{{10000}}\)m2

1 mm2 = \(\frac{1}{{1000000}}\)cm2

1 kg = \(\frac{1}{{100}}\)tạ

Lời giải chi tiết:

a) 5 m 27 mm = \(5\frac{{27}}{{1000}}\)m = 5,027 m

39 cm 6 mm = \(\frac{{39}}{{100}}m + \frac{6}{{1000}}m = 0,39m + 0,006m = 0,396m\)

14 tạ 4 kg = \(14\frac{4}{{100}}\)tạ = 14,04 tạ

b) 21 m2 94 dm2 = \(21\frac{{94}}{{100}}\)m2= 21,94 m2

83 m2 16 cm2 = \(83\frac{{16}}{{10000}}\)m2 = 83,0016 m2

10 cm2 5 mm2 = \(10\frac{5}{{100}}\)cm2 = 10,05 cm2

Câu 3

Trả lời câu hỏi 1 trang 66 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Chọn ý trả lời đúng.

a) 1 m = ? km,  1g = ? kg,   1

Số thích hợp điền vào .?. là:

A. \(\frac{1}{{10}}\)

B. \(\frac{1}{{100}}\)

C. \(\frac{1}{{1000}}\)

D. \(\frac{1}{{10000}}\)

b) 1 m2 = ? ha

Số thích hợp điền vào .?. là:

A. \(\frac{1}{{10}}\)

B. \(\frac{1}{{100}}\)

C. \(\frac{1}{{1000}}\)

D. \(\frac{1}{{10000}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1 km = 1 000 m

1 kg = 1 000 g

1 \(l\) = 1 000 ml

1 ha = 1 000 m2

Lời giải chi tiết:

a) 1 m = \(\frac{1}{{1000}}\) km

1 g = \(\frac{1}{{1000}}\) kg

1\(ml = \frac{1}{{1000}}l\)

Vậy số thích hợp điền vào .?. là \(\frac{1}{{1000}}\)

Chọn C

b) Ta có: 1 m2= \(\frac{1}{{10000}}\)ha

Chọn D

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 66 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 m = \(\frac{1}{{1000}}\) km

1 kg = \(\frac{1}{{1000}}\) tấn

1 ml = \(\frac{1}{{1000}}\) \(l\)

1 ha = \(\frac{1}{{100}}\)km2

1 m2 = \(\frac{1}{{10000}}\)ha

Lời giải chi tiết:

a) 2 km 345 m = \(2\frac{{345}}{{1000}}\)km = 2,345 km

75 tấn 61 kg = \(75\frac{{61}}{{1000}}\) tấn = 75,061 tấn

3\(l\) 250\(ml\)= \(3\frac{{250}}{{1000}}l = 3,250l\)

b) 4 km2 26 ha = \(4\frac{{26}}{{100}}\)km2 = 4,26 km2

12 590 m2 = \(\frac{{12590}}{{10000}}\) ha = 1,2590 ha

6 ha 370 m2 = \(6\frac{{370}}{{10000}}\)ha = 6,0370 ha

Câu 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 67 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát bảng sau.

a) Viết số đo khối lượng của mỗi con vật theo đơn vị tấn.

b) Con vật nào nặng nhất, con vật nào nhẹ nhất?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 tạ =\(\frac{1}{{10}}\)tấn

1 kg = \(\frac{1}{{1000}}\) tấn

Lời giải chi tiết:

a) Bò tót châu Á:

1 tấn 13 tạ = \(1\frac{{13}}{{10}}\) tấn = \(\frac{{23}}{{10}}\) tấn = 2,3 tấn

- Hà mã:

2 tấn 4 tạ = \(2\frac{4}{{10}}\)tấn = 2,4 tấn

- Cá sấu:

1 040 kg = \(\frac{{1040}}{{1000}}\) tấn = 1,040 tấn

- Hươu cao cổ

1 tấn 590 kg = \(1\frac{{590}}{{1000}}\) tấn = 1,590 tấn

b) Ta có: 2,4 > 2,3 >  1,590 >  1,040

Vậy con Hà mã nặng nhất

Con Cá sấu nhẹ nhất

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 67 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Một trường tiểu học nằm trên một khu đất hình chữ nhật. Dưới đây là bản đồ của trường tiểu học vẽ theo tỉ lệ 1 : 1500.

a) Chiều dài thật của khu đất là .?. cm hay .?. m.

Chiều rộng thật của khu đất là .?. cm hay .?. m.

b) Diện tích thật của khu đất là .?. m2 hay .?. ha.

Phương pháp giải:

- Với bản đồ tỉ lệ 1 : 1500, muốn tìm chiều dài, chiều rộng thực tế ta lấy chiều dài, chiều rộng thu nhỏ nhân với 1500. Sau đó đổi sang đơn vị m.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài thật của khu đất là:

12 x 1 500 = 18 000 ( cm )

Đổi 18 000 cm = 180 m

Vậy chiều dài thật của khu đất là 18 000 cm hay 180 m.

Chiều rộng thật của khu đất là:

6 x 1 500 = 9 000 ( cm )

Đổi 9 000 cm = 90 m

Chiều rộng thật của khu đất là 9 000 cm hay 90 m.

b) Diện tích thật của khu đất là:

180 x 90 = 16 200 (m2)

Đổi 16 200 m2 = 1,62 ha

Vậy diện tích thật của khu đất là 16 200 m2 hay 1,62 ha.

Đất nước em

Trả lời câu hỏi Đất nước em trang 67 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam là hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Người ta ước tính diện tích mặt nước của hồ Ba Bể là 5 000 000 m2. Diện tích mặt nước của hồ Ba Bể là .?. ha hay .?. km2.

Phương pháp giải:

Áp dụng các  cách đổi:

1 m2 = \(\frac{1}{{10000}}\)ha

1 m2 = \(\frac{1}{{1000000}}\) km2

Lời giải chi tiết:

Đổi 5 000 000 m2 = 500 ha

5 000 000 m2 = 5 km2

Vậy diện tích mặt nước của hồ Ba Bể là 500 ha hay 5 km2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close