Toán lớp 5 trang 65 - Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét vuông. a) 342 dm2; 504 cm2 Thay .?. bằng số thập phân thích hợp. a) 6 dm2 42 cm2 = ? dm2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 65 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét vuông.

a) 342 dm2; 504 cm2

b) 80 m2  26 dm2; 7 m2 1 cm2

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích ,với hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau 100 lần.

Lời giải chi tiết:

a) 342 dm2 = \(\frac{{342}}{{100}}\)m2 = 3,42 m2;

504 cm2= \(\frac{{504}}{{10000}}\)m2= 0,0504 m2

b) 80 m2  26 dm2 = \(80\frac{{26}}{{100}}\)m2 = 80,26m2;

7 m2 1 cm2 = \(7\frac{1}{{10000}}\)m2 = 7,0001 m2

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 65 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

a) 6 dm2 42 cm2 = ? dm2

37 cm2 6 mm2 = ? cm2

b) 1 km2 5 ha = ? km2

2 ha 8 500 m2 = ? ha

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích ,với hai đơn vị đo liền nhau hơn kém nhau 100 lần.

Lời giải chi tiết:

a) 6 dm2 42 cm2 = \(6\frac{{42}}{{100}}\) dm= 6,42 dm2

37m2 6 mm2 = \(37\frac{6}{{100}}\) cm2 = 37,06 cm2

b) 1 km2 5 ha = \(1\frac{5}{{100}}\) km2 = 1,05 km2

2 ha 8 500 m2 = \(2\frac{{8500}}{{10000}}\) ha = 2,85 ha

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 65 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Số thập phân?

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 250 m, chiều rộng 75 m. Diện tích của thửa ruộng đó là .?. ha.

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Diện tích của thửa ruộng đó là:

250 x 75 = 18 750 (m2)

Đổi 18 750 m2 = 1,875 ha

Đáp số: 1,875 ha

Luyện tập Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 65 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo 

Căn phòng của bạn nào có diện tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi về cùng một đơn vị đo

Bước 2: So sánh và tìm căn phòng có diện tích lớn nhất

Lời giải chi tiết:

Đổi 9 dm2 = 0,09 m2

841 cm2 = 0,0841 m2

Mà 0,0961 m2 > 0,09 m2 > 0,0841 m2 hay 0,0961 m2 > 9 dm2 > 841 cm2

Vậy căn phòng của bạn chim màu vàng có diện tích lớn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close