Toán lớp 5 Bài 56. Tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

Thực hiện theo mẫu. Có 100 hộp nước trái cây các loại (mỗi ô vuông nhỏ thể hiện một hộp). Viết tỉ số phần trăm của số hộp nước trái cây mỗi loại và tổng số hộp. Mẫu: Nước ổi: $frac{{10}}{{100}} = 10% $ a) Nước nho. b) Nước dâu. c) Nước cam. Viết các tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm. Mẫu: $frac{9}{{30}}=frac{3}{{10}} = frac{30}{{100}} = 30% $ Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số tối giản. Mẫu: 36% = $frac{{36}}{{100}} = frac{9}{{25}}$

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 7 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Thực hiện theo mẫu.

Có 100 hộp nước trái cây các loại (mỗi ô vuông nhỏ thể hiện một hộp). Viết tỉ số phần trăm của số hộp nước trái  cây mỗi loại và tổng số hộp.

Mẫu:

Nước ổi: $\frac{{10}}{{100}} = 10\% $

a) Nước nho.

b) Nước dâu.

c) Nước cam.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)     Nước nho: $\frac{{20}}{{100}} = 20\% $

b)    Nước dâu: $\frac{{30}}{{100}} = 30\% $

c)     Nước cam: $\frac{{40}}{{100}} = 40\% $

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết các tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm.

Mẫu: $\frac{9}{{30}}=\frac{3}{{10}} = \frac{30}{{100}} = 30\% $

a) $\frac{2}{{50}}$

b) $\frac{{17}}{{20}}$

c) $\frac{{12}}{8}$

d) $\frac{6}{{75}}$

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{2}{{50}} = \frac{{2 \times 2}}{{50 \times 2}} = \frac{4}{{100}} = 4\% $

b) $\frac{{17}}{{20}} = \frac{{17 \times 5}}{{20 \times 5}} = \frac{{85}}{{100}} = 85\% $

c) $\frac{{12}}{8} = \frac{3}{2} = \frac{{3 \times 50}}{{2 \times 50}} = \frac{{150}}{{100}} = 150\% $

d) $\frac{6}{{75}} = \frac{2}{{25}} = \frac{{2 \times 4}}{{25 \times 4}} = \frac{8}{{100}} = 8\% $

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 8 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số tối giản.

Mẫu: 36% =  $\frac{{36}}{{100}} = \frac{9}{{25}}$

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 50% =  $\frac{{50}}{{100}} = \frac{1}{2}$

b) 60% = $\frac{{60}}{{100}} = \frac{3}{5}$

c) 5% = $\frac{{75}}{{100}} = \frac{3}{4}$

d) 100% = $\frac{{100}}{{100}} = 1$

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 8 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

Mẫu: 0,375 = 0,375 x $\frac{{100}}{{100}}$ = 37,5 x 100 : 100 = 37,5 %

Thông thường ta viết như sau: 0,375 = 0,375 x 100% = 37,5 %

a) 0,54

b) 0,762

c) 1

d) 1,5

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 0,54 = 0,54 x 100% = 54 %

b) 0,762 = 0,762 x 100% = 76,2 %

c) 1 = 1 x 100% = 100 %

d) 1,5 = 1,5 x 100% = 150%

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 8 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Rạn san hô là nơi sống lí tưởng cho các loài cá ở đại dương. Người ta ước tính, rạn san hô cung cấp một môi trường sống cho 25% tất cả các loại cá biển. Tỉ số phần trăm này cho biết, cứ 100 con cá biển thì có .?. con cá sống ở rạn san hô.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về tỉ số phần trăm

Lời giải chi tiết:

Vì người ta ước tính, rạn san hô cung cấp một môi trường sống cho 25% tất cả các loại cá biển.

Vậy tỉ số phần trăm này cho biết, cứ 100 con cá biển thì có 25 con cá sống ở rạn san hô.

 • Toán lớp 5 Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số - SGK chân trời sáng tạo

  Tính tỉ số phần trăm của hai số. Mẫu: 32 và 50 Cách 1: $frac{{32}}{{50}} = frac{{64}}{{100}} = 64% $ Cách 2: 32 : 50 = 0,64 = 64% Viết các tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm. Mẫu: 17 và 30 17 : 30 = 0,566… Tỉ số phần trăm của 17 và 30 là 56,6% Số? Các bạn Linh, Tuấn, Thu đặt kế hoạch: Mỗi ngày bơi được 500 m. Dưới đây là quãng đường bơi được của mỗi bạn trong một ngày. Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Lớp 5D có 35 học sinh. H

 • Toán lớp 5 Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 15% của 40 l b) 0,5% của 60 m c) 8,4% của 15 ha Tính nhẩm. a) 1% của 200 kg b) 10% của 200 kg c) 25% của 200 kg Số? Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là: Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là: 1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng). Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 59. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, biết rằng: a) a = 6 và b = 15 b) a = 1,4 và b = 4 c) a = 2,7 và b = 1,8 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 90% học sinh của một trường yêu thích thể thao. Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh thì có 90 bạn yêu thích thể thao. b) 100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại. Tỉ số này cho biết có 100 bạn học sinh đi cắm trại Trên một bãi chăn thả gia súc có 20 con trâu và bò, trong đó số con trâu bằng 25% số con b

 • Toán lớp 5 Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 28 459 + 30 953 a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80. Tính giá trị của biểu thức. a) 347 x 26 - 285 b) 24 586 : 38 + 1 374 Số? a) 42 x .?. = 31 647 b) .?. + 1 518 = 78 405 c) .?. : 18 = 7 593 d) 27 140 - .?. = 6 578 Câu nào đúng, câu nào sai? Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha. a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu h

 • Toán lớp 5 Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

  Số? Tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh trong một tổ ở học kì 1. - Có .?. học sinh đọc ít hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc nhiều hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. (Các số thập phân làm tròn đến hàng phần mười.) Tỉ số phần trăm học sinh đọc sách của Tổ … Ở hình bên, số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close