Toán lớp 5 trang 83 - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 11 : 5, 5 b) 456 : 3,8 c) 6 : 0,12 d) 15 : 0,25 Tính giá trị của biểu thức. a) 18 : 1,2 : 0,75 b) 8 : 0,5 : 0,25

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 83 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 11 : 5, 5

b) 456 : 3,8

c) 6 : 0,12

d) 15 : 0,25

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 83 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức.

a) 18 : 1,2 : 0,75

b) 8 : 0,5 : 0,25

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 18 : 1,2 : 0,75

= 15 : 0,75

= 20

b) 8 : 0,5 : 0,25

= 16 : 0,25

= 64

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 83 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chia 9 kg gạo vào các túi, mỗi túi chứa 1,5 kg gạo thì được bao nhiêu túi?

Phương pháp giải:

- Tính số túi gạo = số kg gạo : số kg gạo trong mỗi túi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi túi: 1,5 kg gạo

9 kg gạo: .?. túi

Bài giải

Chia 9 kg gạo được số túi là:

9: 1,5 = 6 (túi)

Đáp số: 6 túi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close