Toán lớp 5 trang 36 - Héc-ta - SGK chân trời sáng tạo

a) 8 ha = .?. m2 a) Diện tích của một sân bóng đá là 7 140 m2. Diện tích sân bóng đá bé hơn 1 ha.Một khu vực trồng chè (trà) có diện tích là 35 ha. Hằng năm, trung bình 1 ha thu hoạch được 10 tấn chè búp tươi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

a) Đọc các số đo: 6 ha; 27 ha; 61 ha; 250 ha; $\frac{1}{{100}}$ ha;  $\frac{2}{5}$ ha.

b) Viết các số đo diện tích.

  • Diện tích trồng lúa của nhà bà ngoại là bốn héc-ta.
  • Diện tích đất của trường Tiểu học Hoa Ban là chín phần tư héc-ta.
  • Diện tích của một phường tại Thành phố Hồ Chí Minh là ba trăm ba mươi héc-ta.

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) số trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

a) 6 ha: Sáu héc-ta

   27 ha: Hai mươi bảy héc-ta

   61 ha: Sáu mươi mốt héc-ta

   250 ha: Hai trăm năm mươi héc-ta

   $\frac{1}{{100}}$  ha: Một phần một trăm héc-ta

   $\frac{2}{5}$ ha: Hai phần năm héc-ta

b) Diện tích trồng lúa của nhà bà ngoại là 4 ha

    Diện tích đất của trường Tiểu học Hoa Ban là $\frac{9}{4}ha$

    Diện tích của một phường tại Thành phố Hồ Chí Minh là 330 ha

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 ha = 10 000 m2

Lời giải chi tiết:

a) 8 ha = 80 000 m2         

45 ha = 450 000 m2

$\frac{2}{5}$ha = 4 000 m2

b) 300 000 m2 = 30 ha

    50 000 m2 = 5 ha

    4 000 m2 = 0,4 ha

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích của một sân bóng đá là 7 140 m2. Diện tích sân bóng đá bé hơn 1 ha.

b) Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m. Diện tích thửa ruộng đó là 1 ha.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 ha = 10 000 m2

Lời giải chi tiết:

a) Đúng.

b) Sai, vì:

Diện tích thửa ruộng là: 40 x 25 = 1 000 (m2) < 1 ha

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 37 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Một khu vực trồng chè (trà) có diện tích là 35 ha. Hằng năm, trung bình 1 ha thu hoạch được 10 tấn chè búp tươi; 1 tấn chè búp tươi bán được khoảng 50 triệu đồng. Trong một năm, khu vực đó thu được .?. triệu đồng tiền bán chè búp tươi.

Phương pháp giải:

- Tìm số tấn chè búp tươi thu hoạch được trên khu vực đó

- Số tiền thu được = Giá của 1 tấn chè búp tươi x số tấn chè búp tươi thu hoạch được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 ha: 10 tấn chè búp tươi

1 tấn: 50 triệu đồng

35 ha: ? triệu đồng

Bài giải

Số tấn chè búp thu hoạch được ở khu vực đó là:

10 x 35 = 350 (tấn)

Trong một năm, khu vực đó thu được số tiền bán chè búp tươi là:

50 x 350 = 17 500 (triệu đồng)

Đáp số: 17 500 triệu đồng

Đất nước em

Trả lời câu hỏi Đất nước em trang 37 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Năm 2020, diện tích trồng chè của toàn tỉnh Thái Nguyên khoảng 22 400 ha, trong đó diện tích trồng chè của huyện Đại Từ chiếm khoảng $\frac{2}{7}$ diện tích trồng chè của cả tỉnh. Diện tích trồng chè của huyện Đại Từ là .?. ha.

Phương pháp giải:

Diện tích trồng chè của huyện Đại Từ = diện tích trồng chè của toàn tỉnh Thái Nguyên x $\frac{2}{7}$

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Toàn tỉnh: 22 400 ha

Huyện Đại Từ: $\frac{2}{7}$ diện tích

Huyện Đại Từ: ? ha

Bài giải

Diện tích trồng chè của huyện Đại Từ là:

22 400 x  $\frac{2}{7}$ = 6 400 (ha)

Đáp số: 6 400 ha

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close