Toán lớp 5 trang 81 - Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; ... Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK chân trời sáng tạo

Tính nhẩm. a) 42,7 : 10 61,3 : 100 76,5 : 1 000 b) 0,9 : 0,1 21,6 : 0,01 8 : 0,001 Chọn các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 81 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

a) 42,7 : 10

61,3 : 100

76,5 : 1 000

b) 0,9 : 0,1

21,6 : 0,01

8 : 0,001

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 42,7 : 10 = 4,27

61,3 : 100 = 0,613

76,5 : 1 000 = 0,0765

b) 0,9 : 0,1 = 9

21,6 : 0,01 = 2 160

8 : 0,001 = 8 000

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 1 trang 81 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chọn các cặp biểu thức có giá trị bằng nhau.

 

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close