Toán lớp 5 Bài 8. Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị - SGK chân trời sáng tạo

Cho biết một chiếc máy tự động, cứ 10 phút lại đóng gói được 15 kiện hàng. Hà mua 4 quyển vở cùng loại hết 48 000 đồng. Hỏi Thọ mua 8 quyển vở như thế ...36 chai nước được xếp đều vào 3 hộp. Hỏi 180 chai nước cùng loại ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 phần Thực hành trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Cho biết một chiếc máy tự động, cứ 10 phút lại đóng gói được 15 kiện hàng. Hãy hoàn thiện bảng dưới đây.

a) Khi số phút gấp lên 6 lần thì số kiện hàng gấp lên .?. lần.

    Trong 60 phút, chiếc máy đó đóng gói được .?. kiện h àng.

b) Khi số kiện hàng giảm đi 5 lần thì số phút giảm đi .?. lần.

    Chiếc máy đóng gói 3 kiện hàng trong .?. phút.

Phương pháp giải:

Khi thời gian gấp lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì số kiện hàng được đóng gói cũng gấp lên (hay giảm đi) bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

a) Khi số phút gấp lên 6 lần thì số kiện hàng gấp lên 6 lần.

    Trong 60 phút, chiếc máy đó đóng gói được 15 x 6 = 90 kiện hàng.

b) Khi số kiện hàng giảm đi 5 lần thì số phút giảm đi 5 lần.

   Chiếc máy đóng gói 3 kiện hàng trong 10 : 5 = 2 phút

Câu 2

Trả lời câu hỏi 1 phần Luyện tập trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Hà mua 4 quyển vở cùng loại hết 48 000 đồng. Hỏi Thọ mua 8 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Cách 1: Rút về đơn vị

- Giá tiền của một quyển vở = số tiền Hà mua 4 quyển vở : 4

- Số tiền Thọ mua 8 quyển vở hết = giá tiền của một quyển vở x 8

Cách 2: Tìm tỉ số

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

4 quyển: 48 000 đồng

8 quyển:      ?     đồng

Bài giải

Cách 1: Rút về đơn vị

Giá tiền của một quyển vở là:

48 000 : 4 = 12 000 (đồng)

Thọ mua 8 quyển vở hết số tiền là:

12 000 x 8 = 96 000 (đồng)

Đáp số: 96 000 đồng

Cách 2: Tìm tỉ số

8 quyển vở gấp 4 quyển vở số lần là:

8 : 4 = 2 (lần)

Thọ mua 8 quyển vở hết số tiền là:

48 000 x 2 = 96 000 (đồng)

Đáp số: 96 000 đồng

Câu 3

Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

36 chai nước được xếp đều vào 3 hộp. Hỏi 180 chai nước cùng loại thì xếp đều được bao nhiêu hộp như thế?

Phương pháp giải:

Cách 1: Rút về đơn vị

- Số chai nước trong mỗi hộp = số chai nước được xếp đều vào 3 hộp : 3

- Số hộp để xếp 180 chai nước = 180 : Số chai nước trong mỗi hộp

Cách 2: Tìm tỉ số

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

36 chai nước: 3 hộp

180 chai nước: ? hộp

Bài giải

Cách 1: Rút về đơn vị

Mỗi hộp có số chai nước là:

36 : 3 = 12 (chai)

180 chai nước cùng loại thì xếp đều được vào số hộp là:

180 : 12 = 15 (hộp)

Đáp số: 15 hộp

Cách 2: Tìm tỉ số

180 chai nước gấp 36 chai nước số lần là:

180 : 36 = 5 (lần)

180 chai nước cùng loại thì xếp đều được vào số hộp là:

3 x 5 = 15 (hộp)

Đáp số: 15 hộp

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 phần Luyện tập trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một ô tô cứ đi 100 km trên một con đường thì tiêu thụ hết 8 xăng.

a) Hỏi ô tô đi 50 km trên con đường đó thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

b) Nếu mỗi lít xăng có giá 23 960 đồng thì ô tô đi 50 km trên con đường đó hết bao nhiêu tiền xăng?

Phương pháp giải:

a) Giải bài toán theo phương pháp rút về điwn vị hoặc tìm tỉ số

b) Số tiền xăng ô tô đi 50 km trên con đường đó = giá tiền mỗi lít xăng x số lít xăng

Lời giải chi tiết:

a)                                                                  100 km gấp 50 km số lần là:

100 : 50 = 2 (lần)

Ô tô đi 50 km trên con đường đó thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

8 : 2 = 4 (lít)

b)                                              Ô tô đi 50 km trên con đường đó hết số tiền xăng là:

23 960 x 4 = 95 840 (đồng)

Đáp số: a) 4 lít xăng

                  b) 95 840 đồng

Đất nước em

Trả lời câu hỏi Đất nước em trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là hình ảnh các bạn tham quan nhà máy gạo lớn nhất châu Á (tại An Giang). Em hãy giúp các bạn trả lời câu hỏi.

Phương pháp giải:

Giải bài toán theo phương pháp rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

10 ngày: 16 000 tấn

30 ngày: ? tấn

Bài giải

Cách 1: Rút về đơn vị

Trong 1 ngày nhà máy xay xát được số tấn lúa là:

16 000 : 10 = 1 600 (tấn)

Số tấn lúa khô xay xát được trong 1 tháng (30 ngày) là:

1 600 x 30 = 48 000 (tấn)

Đáp số: 48 000 tấn lúa khô

Cách 2: Tìm tỉ số

30 ngày gấp 10 ngày số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số tấn lúa khô xay xát được trong 1 tháng (30 ngày) là:

16 000 x 3 = 48 000 (tấn)

Đáp số: 48 000 tấn lúa khô

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close