Toán lớp 5 trang 63 - Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét. a) 2 dm; 345 cm; 17 mm Sắp xếp các số đo dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé. 2 500 m; 2 km 5 m; 2,05 km; 2,25 km.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét.

a) 2 dm; 345 cm; 17 mm

b) 71 m 6 dm; 4 m 9 cm; 8 m 12 mm

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 2 dm = \(\frac{2}{{10}}m = 0,2m\)

345 cm = \(\frac{{345}}{{100}}m = 3,45\)

17 mm = \(\frac{{17}}{{1000}}m = 0,017m\)

b) 71 m 6 dm = \(17\frac{6}{{10}}m = 17,6m\)

4 m 9 cm = \(4\frac{9}{{100}}m = 4,09m\)

8 m 12 mm = \(8\frac{{12}}{{1000}}m = 8,012m\)

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 63 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Thay .?. bằng số thập phân thích hợp.

a) 8 dm 4 cm = ? dm                                             

1 cm 6 mm = ? cm

b) 7 dm 2 cm = ? m

6 cm 1 mm = ? m

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa đơn vị để viết các số đo dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 8 dm 4 cm = \(8\frac{4}{{10}}dm = 8,4dm\)

1 cm 6 mm = \(1\frac{6}{{10}}cm = 1,6cm\)

b) 7 dm 2 cm = \(\frac{7}{{10}}m + \frac{2}{{100}}m = \frac{{72}}{{100}}m = 0,72m\)

6 cm 1 mm = \(\frac{6}{{100}}m + \frac{1}{{1000}}m = \frac{{61}}{{1000}}m\)= 0,061 m

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 3 trang 63 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số đo dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé.

2 500 m; 2 km 5 m; 2,05 km; 2,25 km.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi về cùng một đơn vị đo

Bước 2: So sánh rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2 500 m = \(\frac{{2500}}{{1000}}km = 2,5km\)

2 km 5 m = \(2\frac{5}{{1000}}km = 2,005km\)

Ta có: 2,5 km > 2,25 km > 2,05 km  > 2,005 km hay 2 500 m > 2,25 km > 2,05 km > 2 km 5 m

Vậy sắp xếp các số đo theo thứ tự từ lớn đến bé là: 2 500 m; 2,25 km; 2,05 km; 2 km 5 m

Luyện tập Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 63 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Trong truyện cổ tích Cây tre trăm đốt, nếu mỗi đốt tre dài 315 mm thì cây tre trăm đốt có cao bằng tòa nhà 10 tầng với chiều cao là 33,25 m không? Vì sao?

 

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi chiều dài của một đốt tre từ đơn vị mm sang m

Bước 2: Tìm chiều cao của cây tre trăm đốt rồi so sánh với chiều cao của tòa nhà 10 tầng

Lời giải chi tiết:

Đổi 315 mm = \(\frac{{315}}{{1000}}m = 0,315m\)

Chiều cao của cây tre trăm đốt là:

100 x 0,315 = 31,5 (m)

Mà 31,5 m < 33,25 m

Vậy Cây tre trăm đốt không cao bằng tòa nhà 10 tầng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close