Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu.

Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Đặt chiếc bút chì vào trong hộp bút, ta thấy:

- Thể tích bút chì hơn thể tích hộp bút

- Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích bút chì.

Lưu ý: Ví dụ mang tính chất tham khảo. Học sinh có thể tự lấy ví dụ khác.

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích

Trong các bài dưới đây, các hình lập phương nhỏ có kích thước như nhau.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Thể tích hình B lớn hơn thể tích hình A.

Tổng thể tích các hình A và C lớn hơn thể tích hình B

Tổng thể tích các hình B và C lớn hơn thể tích hình A

Thể tích hình B bé hơn tổng thể tích các hình A và C

Thể tích hình A bé hơn tổng thể tích các hình B và C

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Bằng hay lớn hơn?

a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N.

b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M.

c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích hai hình M và N.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M bằng thể tích hình N.

b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L lớn hơn thể tích hình M.

c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L bằng tổng thể tích hai hình M và N.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

So sánh thể tích hai hình.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy: Hình D gồm 12 hình lập phương

Hình E gồm 12 hình lập phương

Vậy thể tích hình D bằng thể tích hình E

b) Ta thấy: Hình H gồm 8 hình lập phương

Hình K gồm 9 hình  lập phương

Vậy thể tích hình H bé hơn hơn thể tích hình K

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trong các hình dưới đây, thể tích của hình nào bằng tổng thể tích của hai trong ba hình còn lại?

Phương pháp giải:

Hình có thể tích bằng nhau khi có số hình lập phương tạo thành bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình S gồm 28 hình lập phương

HÌnh T gồm 40 hình lập phương

HÌnh U gồm 16 hình lập phương

Hình V gồm 12 hình lập phương

Vậy thể tích của hình S bằng tổng thể tích của hai hình U và hình V

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là hình ảnh các hình hộp chữ nhật (A, B, C).

a) Để xếp đầy, mỗi hình A, B, C cần thêm bao nhiêu hình lập phương?

b) Hình nào có thể tích lớn nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Để xếp đầy hình A cần thêm 5 hình lập phương

Để xếp đầy hình B cần thêm 7 hình lập phương

Để xếp đầy hình C cần thêm 5 hình lập phương

b) Hình có thể tích lớn nhất là hình C (gồm 16 hình lập phương)

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tại sao khi thả đá lạnh vào cốc nước, nước có thể bị tràn ra ngoài?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức  đã học và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Khi thả đá lạnh vào cốc nước, nước có thể bị tràn ra ngoài vì tổng thể tích của cả nước và đá lớn hơn thể tích cốc.

Hoạt động thực tế

Trả lời câu hỏi Hoạt động thực tế trang 36 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Sử dụng 12 khối nhựa có dạng hình lập phương, xếp một tòa nhà có dạng hình hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

 • Toán lớp 5 Bài 71. Đề-xi-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  1 dm3 = .?. cm3 Các hình bên được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 dm. a) Số? Số? Đong 1$l$ nước rồi đổ vào hộp có thể tích 1 dm3. 1$l$ nước có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 72. Mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  So sánh số đo thể tích của một vài đồ vật với 1 m3. Số? Các hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương cạnh 1 m. Một bồn nước có thể tích 2,5 m3. Bồn đó chứa được nhiêu lít nước? Biết 1 = 1 dm3 Số?

 • Toán lớp 5 Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c. Số đo? Số? Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên Bạn Thủy xếp sách vào một cái hộp trống có dạng hình hộp chữ nhật. Các hình hộp chữ nhật A, B, C được đặt ở các vị trí khác nhau như hình dưới đây. Với mỗi hình: Số?

 • Toán lớp 5 Bài 74. Thể tích hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính thể tích hình lập phương có cạnh a. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 40 cm. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 20 cm. Đo kích thước của một hộp nhỏ có dạng hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật (chẳng hạn hộp phấn, hộp bút,…) theo đơn vị xăng-ti-mét.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close