Toán lớp 5 Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

Vẽ trên giấy kẻ ô vuông, cắt hình vừa vẽ rồi xếp thành hình lập phương. Các mặt đối diện của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây có màu giống nhau. Nêu màu hai mặt đáy của mỗi hình. Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Hãy tìm các kích thước của mỗi hình. Hai hình nào dưới đây ghép lại được một hình lập phương? Hình hộp chữ nhật ở hình bên có chiều dài 10 cm, chiều rộng 8 cm, chiều cao 4 cm. Tính: a) Diện tích mặt đáy ABCD.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Vẽ trên giấy kẻ ô vuông, cắt hình vừa vẽ rồi xếp thành hình lập phương.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 24 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Các mặt đối diện của mỗi hình hộp chữ nhật dưới đây có màu giống nhau. Nêu màu hai mặt đáy của mỗi hình.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và xác định màu hai mặt đáy của mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

- Hình A hai mặt đáy màu xanh

- Hình B hai mặt đáy màu vàng

- Hình C hai mặt đáy màu hồng

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 24 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Mỗi hình dưới đây được ghép bởi các hình lập phương có cạnh dài 1 cm. Hãy tìm các kích thước của mỗi hình.

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

 

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Hình D

4 cm

3 cm

1 cm

Hình E

3 cm

2 cm

3 cm

Hình G

2 cm

2 cm

4 cm

Hình H

3 cm

3 cm

3 cm

 

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Hai hình nào dưới đây ghép lại được một hình lập phương?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình và dựa vào kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

HÌnh I và hình L ghép lại được một hình lập phương

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Hình hộp chữ nhật ở hình bên có chiều dài 10 cm, chiều rộng 8 cm, chiều cao 4 cm. Tính:

a) Diện tích mặt đáy ABCD.

b) Diện tích các mặt bên CBTU, ABTS.

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích mặt đáy ABCD là:

10 x 8 = 80 (cm2)

b) Diện tích mặt CBTU là:

4 x 8 = 32 (cm2)

Diện tích mặt ABTS là:

10 x 4 = 40 (cm2)

Đáp số: a) 80 cm2

b) Diện tích mặt CBTU là 32 cm2

Diện tích mặt ABTS là 40 cm2

Thử thách

Trả lời câu hỏi Thử thách trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Các mặt đối diện của hình lập phương ở hình bên có màu giống nhau. Ta cần tô màu gì ở các mặt được đánh số trong hình khai triển?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Mặt 1 màu xanh

Mặt 2 màu vàng

Mặt 3 màu đỏ

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 25 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Ở đất nước Hà Lan có những căn nhà với hình dạng đặc biệt. Em có nhận ra các khối nhà có dạng hình lập phương ở hình bên?

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ở đất nước Hà Lan có những căn nhà với hình dạng lập phương.

 • Toán lớp 5 Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Số? Bạn An dán giấy màu ở bốn mặt ngoài, xung quanh một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 18 cm và chiều cao 10 cm. Tính diện tích phần giấy màu bạn An đã dán . Người ta sơn tất cả các mặt của một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 dm, chiều rộng 0,7 dm và chiều cao 10 cm. Tính diện tích phần gỗ được sơn. Chọn ý trả lời đúng.

 • Toán lớp 5 Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 dm. Bài giải Diện tích một mặt của hình lập phương là: Số đo? Người ta sơn tất cả các mặt của hai khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 0,5 m. Tính diện tích phần được quét sơn. Câu nào đúng, câu nào sai? Người ta dán các khối gỗ giống nhau có dạng hình lập phương thành hai hình A và B rồi sơn kín mỗi hình. Số? Tại một thành phố ở nước Đức có một thư viện được thiết kế theo dạng hình lập phương có cạnh 45 m.

 • Toán lớp 5 Bài 67. Hình trụ - SGK chân trời sáng tạo

  Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học. Làm hộp đựng đồ vật từ lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.

 • Toán lớp 5 Bài 68. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán). Số?

 • Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

  Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close