Toán lớp 5 trang 12 - Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số - SGK chân trời sáng tạo

Trong một buổi sinh hoạt, lớp 5A có 2/3 số bạn chơi bóng rổ ... Một kệ sách có 150 quyển gồm hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Số sách giáo khoa bằng 1/3 số sách trong kệ ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính.

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$                                

$\frac{1}{3} - \frac{2}{{12}} = \frac{4}{{12}} - \frac{2}{{12}} = \frac{2}{{12}} = \frac{1}{6}$

$5 + \frac{1}{4} = \frac{{20}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{{21}}{4}$                                     

  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} - \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{2}{7} + \frac{1}{5} = \frac{{10}}{{35}} + \frac{7}{{35}} = \frac{{17}}{{35}}$                             

$\frac{2}{3} - \frac{5}{8} = \frac{{16}}{{24}} - \frac{{15}}{{24}} = \frac{1}{{24}}$

$\frac{7}{8} + \frac{1}{6} = \frac{{42}}{{48}} + \frac{8}{{48}} = \frac{{50}}{{48}} = \frac{{25}}{{24}}$                                   

$1 + \left( {\frac{4}{7} - \frac{1}{4}} \right) = 1 + \left( {\frac{{16}}{{28}} - \frac{7}{{28}}} \right) = 1 + \frac{9}{{28}} = \frac{{28}}{{28}} + \frac{9}{{28}} = \frac{{37}}{{28}}$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 13 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện chia nhẩm cả tử số và mẫu số cho các thừa số chung

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 13 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Các biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng nhau?

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất:

- Giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân.

- Công thức: a x b + a x c = a x (b + c)

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 13 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trong một buổi sinh hoạt, lớp 5A có $\frac{2}{3}$số bạn chơi bóng rổ và $\frac{1}{4}$ số bạn tập hát.

a) Hỏi số bạn tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số học sinh của lớp 5A?

b) Hỏi số bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số bạn tập hát là bao nhiêu phần số học sinh của lớp 5A?

Phương pháp giải:

a) Số bạn tham gia hai hoạt động so với số học sinh của lớp 5A = số phần bạn chơi bóng rổ + số phần bạn tập hát

b) Số phần bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số phần bạn tập hát = số phần bạn chơi bóng rổ - số phần bạn tập hát

Lời giải chi tiết:

a)      Số bạn tham gia hai hoạt động trên so với số học sinh của lớp 5A là:

$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{{11}}{{12}}$ (số học sinh lớp 5A)

b)      Số bạn chơi bóng rổ nhiều hơn số bạn tập hát số phần là:

$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{{12}}$(số học sinh lớp 5A)

Đáp số: a) $\frac{{11}}{{12}}$ số học sinh lớp 5A

            b) $\frac{5}{{12}}$ số học sinh lớp 5A

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 13 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một kệ sách có 150 quyển gồm hai loại: sách giáo khoa và sách tham khảo. Số sách giáo khoa bằng $\frac{1}{3}$ số sách trong kệ. Hỏi kệ sách có bao nhiêu quyển sách tham khảo?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số quyển sách giáo khoa = số quyển sách có trên kệ x $\frac{1}{3}$

Bước 2: Số quyển sách tham khảo = số quyển sách có trên kệ - số quyển sách giáo khoa

Lời giải chi tiết:

Số quyển sách giáo khoa là:

$150 \times \frac{1}{3} = 50$(quyển)

Kệ sách có số quyển sách tham khảo là:

150 – 50 = 100 (quyển)

Đáp số:  100 quyển sách tham khảo

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 13 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Người ta dùng các tấm kính hình vuông cạnh $\frac{1}{4}$ m lắp sát nhau thành một vách ngăn hình chữ nhật có chiều dài 5 m và chiều rộng 4 m. Hỏi cần bao nhiêu tấm kính để lắp vách ngăn đó?

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích tấm kính hình vuông = cạnh x cạnh

Bước 2: Diện tích vách ngăn hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Bước 3: Số tấm kính để lắp vách ngăn đó =  Diện tích vách ngăn hình chữ nhật : Diện tích tấm kính hình vuông

Lời giải chi tiết:

Diện tích mỗi tấm kính hình vuông là:

$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{{16}}$ (m2)

Diện tích vách ngăn hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (m2)

Số tấm kính để lắp vách ngăn đó là:

20 : $\frac{1}{{16}}$ = 320 ( tấm )

Đáp số: 320 tấm kính

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close