Toán lớp 5 trang 76 - Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; ... Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... - SGK chân trời sáng tạo

Tính nhẩm: a) 1,67 x 10 4,93 x 100 2,82 x 1 000 b) 5,4 x 0,1 46,3 x 0,01 391,5 x 0,001 Đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn bằng cách chuyển dấu phẩy. a) Ở hai ví dụ dưới đây, tại sao khi đổi đơn vị ta có thể chuyển dấu phẩy như vậy?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 77 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm:

a) 1,67 x 10

4,93 x 100

2,82 x 1 000

b) 5,4 x 0,1

46,3 x 0,01     

391,5 x 0,001

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên trái 1, 2, 3, ... chữ số.

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc dời dấu phẩy của số đó tương ứng sang bên phải 1, 2, 3, ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 1,67 x 10 = 16,7

4,93 x 100 = 493

2,82 x 1 000 = 2 820

b) 5,4 x 0,1 = 0,54

46,3 x 0,01 = 0,463

391,5 x 0,001 = 0,3915

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị bé hơn bằng cách chuyển dấu phẩy.

a) Ở hai ví dụ dưới đây, tại sao khi đổi đơn vị ta có thể chuyển dấu phẩy như vậy?

b) Số?

0,12dm = .?. cm

4,5 tấn = .?. tạ

9,2 cm2 = .?. mm2

0,7 m = .?. mm

0,36 tấn = .?. kg

0,84 = .?. cm2

Phương pháp giải:

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng.

b) Áp dụng cách tính ở phần a.

Lời giải chi tiết:

a) Ví dụ 1: vì 1 m = 100 cm nên 2,5 m = 2,5 x 100 = 250 cm.

Ví dụ 2: vì 1 m2 = 10 000 cm2 nên 0,4 m2 = 4 000 cm2.

b)

0,12dm = 1,2 cm

4,5 tấn = 45 tạ

9,2 cm2 = 920 mm2

0,7 m = 700 mm

0,36 tấn = 360 kg

0,84 m2 = 8 400 cm2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close