Toán lớp 5 Bài 63. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm. 0,57; 2,81; 0,6. b) Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân. 50%; 175%; 3,2%. Tính tỉ số phần trăm của hai số. Mẫu: 1 : 3 = 0,333… Một cửa hàng đã thống kê số áo và quần đã bán trong ngày. Số quần đã bán ít hơn số áo đã bán là 24 cái và bằng 40% số áo đã bán. Hỏi ngày hôm đó cử hàng đã bán được bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái áo? Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm khối lượng bốn mặt hàng đã bán trong ngày ở một siêu thị.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm.

0,57; 2,81; 0,6.

b) Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân.

50%; 175%; 3,2%.

Phương pháp giải:

a) Nhân số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải số tìm được.

b) – Vết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu số là 100.

– Sau đó chuyển phân số có mẫu là 100 về số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 0,57 = 0,57 x 100%= 57%

2,81 = 2,81 x 100% = 281%

0,6 = 0,6 x 100% = 60%

b) Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

50% = $\frac{{50}}{{100}} = 0,5$

175% = $\frac{{175}}{{100}} = 1,75$

3,2% = $\frac{{32}}{{1000}} = 0,032$

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính tỉ số phần trăm của hai số.

Mẫu: 1 : 3 = 0,333…

Tỉ số phần trăm của 1 và 3 là 33,3%.

a) 7 và 20

b) 22 và 4

c) 2,5 và 9

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 7 : 20 = 0,35

Tỉ số phần trăm của 7 và 20 là 35%

b) 22 : 4 = 5,5

Tỉ số phần trăm của 22 và 4 là 550%

c) 2,5 : 9 = 0,278…

Tỉ số phần trăm của 2,5 và 9 là 27,8%

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng đã thống kê số áo và quần đã bán trong ngày. Số quần đã bán ít hơn số áo đã bán là 24 cái và bằng 40% số áo đã bán. Hỏi ngày hôm đó cử hàng đã bán được bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái áo?

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

- Tìm số quần và số áo đã bán

Lời giải chi tiết:

Ta có: 40% = 0,4 = $\frac{2}{5}$

Số quần đã bán bằng $\frac{2}{5}$ số áo đã bán.

Theo đề bài ta có sơ đồ

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị của một phần là:

24 : 3 = 8

Số quần đã bán là:

8 x 2 = 16 (cái quần)

Số áo đã bán là:

24 + 16 = 40 (cái áo)

Đáp số: 16 cái quần; 40 cái áo

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 21 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm khối lượng bốn mặt hàng đã bán trong ngày ở một siêu thị.

Biết rằng tổng khối lượng bốn mặt hàng đã bán là 3 tấn. Dựa vào biểu đồ, hoàn thiện bảng số liệu sau.

Tỉ số phần trăm và khối lượng mỗi mặt hàng đã bán

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Đổi 3 tấn = 3 000 kg

Khối lượng cá đã bán là: 3 000 x 25% = 750 (kg)

Khối lượng rau đã bán là: 3 000 x 45% = 1 350 (kg)

Khối lượng trái cây đã bán là: 3 000 x 15% = 450 (kg)

Vậy ta có bảng số liệu sau:

Tỉ số phần trăm và khối lượng mỗi mặt hàng đã bán

 • Toán lớp 5 Bài 62. Biểu đồ hình quạt - SGK chân trời sáng tạo

  Một trường tiểu học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra thể hiện ở biểu đồ bên. Biểu đồ bên cho biết thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương. Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ nói về việc tham gia câu lạc bộ của học sinh lớp 5C. Người ta khảo sát 80 học sinh lớp 5 về sở thích đối với các loại nước uống. Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng số liệu và biểu đồ dưới đây. Trong ngày đi chơi

 • Toán lớp 5 Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

  Số? Tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh trong một tổ ở học kì 1. - Có .?. học sinh đọc ít hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc nhiều hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. (Các số thập phân làm tròn đến hàng phần mười.) Tỉ số phần trăm học sinh đọc sách của Tổ … Ở hình bên, số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường?

 • Toán lớp 5 Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 28 459 + 30 953 a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80. Tính giá trị của biểu thức. a) 347 x 26 - 285 b) 24 586 : 38 + 1 374 Số? a) 42 x .?. = 31 647 b) .?. + 1 518 = 78 405 c) .?. : 18 = 7 593 d) 27 140 - .?. = 6 578 Câu nào đúng, câu nào sai? Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha. a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu h

 • Toán lớp 5 Bài 59. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, biết rằng: a) a = 6 và b = 15 b) a = 1,4 và b = 4 c) a = 2,7 và b = 1,8 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 90% học sinh của một trường yêu thích thể thao. Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh thì có 90 bạn yêu thích thể thao. b) 100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại. Tỉ số này cho biết có 100 bạn học sinh đi cắm trại Trên một bãi chăn thả gia súc có 20 con trâu và bò, trong đó số con trâu bằng 25% số con b

 • Toán lớp 5 Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 15% của 40 l b) 0,5% của 60 m c) 8,4% của 15 ha Tính nhẩm. a) 1% của 200 kg b) 10% của 200 kg c) 25% của 200 kg Số? Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là: Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là: 1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng). Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close